Про це сьогодні під час апаратної наради голови облдержадміністрації повідомила Начальник Головного управління ДФС у Кіровоградській області Надія Воленшчак.
"Через хаотичні несподівані відключення у Світловодській ОДПІ псується оргтехніка", - повідомила вона. - "Зокрема, нещодавно згоріли два комп'ютери, телефон та інша мілка оргтехніка".

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

У зв’язку зі зміною бази оподаткування з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.04.2014р. та з метою забезпечення ст.265 Податкового кодексу України рекомендуємо пройти звірку даних про кількість об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податків, та розмірів загальної площі таких об’єктів, відповідно до ст. 18, підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України за місцем податкової адреси власника, звертається до платників податків через редакцію сайту "Перевесло" Кіровоградська ОДПІ.
Кіровоградська ОДПІ нагадує, що для цього Вам потрібно надати такі документи: свідоцтво на право власності об’єктів житлової нерухомості (або витяг про державну реєстрацію прав), паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки та договір оренди (якщо майно здавалось в оренду в 2014 році) для правильного визначення суми податкового зобов’язання.
Вказані документи необхідно надати не пізніше 31.12.2014р. до Кіровоградської ОДПІ, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Глінки,2.

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

Кіровоградська ОДПІ повідомляє, що у зв’язку із запровадженням новацій щодо справляння податку на додану вартість, Міністерство фінансів України своїм наказом від 23.09.2014 року № 966 оновило форму податкової декларації з податку на додану вартість та порядок її заповнення повідомили редакції сайту "Перевесло" в прес-службі Кіровоградської ОДПІ.

У нову форму декларації додано окремі рядки, у яких вказуються обсяги постачання та придбання товарів за ставкою 7%.
Також у декларації з ПДВ з’явилися рядки, у яких має бути відображено коригування податкових зобов’язань або податкового кредиту згідно із статтею 39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України.
Ще одним суттєвим нововведенням є те, що платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, до додатка 8 мають подавати скановані копії розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів чи послуг, або скановані копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Наказ № 966 зареєстровано в Мін’юсті 14.10.2014 року за № 1267/26044, та опубліковано 4 листопада 2014 року в «Офіційному віснику України».

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №311 „Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, та відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, серія АД №271116 від 10.11.2014 розпочала з 11.11.2014 року свою діяльність Кіровоградська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Кіровоградській області, повідомили редакції сайту "Перевесло" в прес-службі Кіровоградської ОДПІ .

Виконуючим обов’язки начальника Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області призначено Тертичного Сергія Васильовича.

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

Кіровоградська ОДПІ звертає увагу, що компенсація нарахована роботодавцем працівнику за невикористані щорічні відпустки (під час та після звільнення), підлягає оподаткуванню військовим збором, повідомили редакції сайту "Перевесло" в прес-службі Кіровоградської ОДПІ.

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

Обов’язки платника податків

 

Відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний:

  • стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;

  • вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

  • подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

  • сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи;

  • подавати належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документ обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов’язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання;

  • подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

  • не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;

  • повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації);

  • забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених Кодексом;

  • допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених Податковим кодексом.

 

Прес-служба Кіровоградської ОДПІ

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. 281.2 ст.281 Податкового кодексу України, повідомили редакції сайту "Перевесло" в прес-службі Кіровоградської ОДПІ.

Водночас, якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо земельного податку має кожен з них.
Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку.
Слід зазначити, що право на пільгу щодо сплати земельного податку мають фізичні особи, право власності яких на земельні ділянки посвідчено належними документами та даними державного земельного кадастру. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо).

Опубліковано в Новини Кіровоградщини

Додаткова інформація